2011-12-24

Rhino - znajdowanie ponakładanych na siebie punktów kontrolnych (stacked points)

Przy importowaniu krzywych do Rhino (np. z formatu AI, PDF lub z systemowych czcionek) lub przy nieuważnym rysowaniu, może dojść do nałożenia się na siebie punktów kontrolnych, co może być niewidoczne i pozornie nieistotne - bo krzywą możnaekstrudować do bryły - ale uniemożliwia pewnie operacje, jak np. zaokrąglanie krawędzi lub sumowanie brył. W takiej sytuacji trzeba usunąć punkty "zduplikowane", ale nie zawsze łatwo je znaleźć. Pomaga w tym skrypt Pascala Golay'a, który dodaje do Rhino dwa nowe polecenia:
SelStacked - zaznacza krzywe, które mają ponakładane punkty kontrolne (wtedy można je łatwo przenieść na inną warstwę do dalszej obróbki)
StackedPoints - stawia punkty (i grupuje je) w miejscach, w których są ponakładane punkty kontrolne (aby można było te miejsca zlokalizować)

Oto link do skryptu (po rozpakowaniu, plik RVB należy przeciągnąć na otwarte okno Rhino).

Rhino 4 i 5 - manipulator Gumball

Gumball umożliwia transformacje obiektu przez klikanie w rzutni bez uruchamiania poleceń (bardziej wyrafinowanych niż zwykłe przeciąganie) - przesuwanie w różnych osiach o konkretną wartość, obracania na różnych płaszczyznach, skalowanie w różnych osiach. Gumball jest wbudowany w Rhino 5, ale można go również pobrać z Rhino Labs, jako dodatek do Rhino 4 - oto link.