2011-12-24

Rhino - znajdowanie ponakładanych na siebie punktów kontrolnych (stacked points)

Przy importowaniu krzywych do Rhino (np. z formatu AI, PDF lub z systemowych czcionek) lub przy nieuważnym rysowaniu, może dojść do nałożenia się na siebie punktów kontrolnych, co może być niewidoczne i pozornie nieistotne - bo krzywą możnaekstrudować do bryły - ale uniemożliwia pewnie operacje, jak np. zaokrąglanie krawędzi lub sumowanie brył. W takiej sytuacji trzeba usunąć punkty "zduplikowane", ale nie zawsze łatwo je znaleźć. Pomaga w tym skrypt Pascala Golay'a, który dodaje do Rhino dwa nowe polecenia:
SelStacked - zaznacza krzywe, które mają ponakładane punkty kontrolne (wtedy można je łatwo przenieść na inną warstwę do dalszej obróbki)
StackedPoints - stawia punkty (i grupuje je) w miejscach, w których są ponakładane punkty kontrolne (aby można było te miejsca zlokalizować)

Oto link do skryptu (po rozpakowaniu, plik RVB należy przeciągnąć na otwarte okno Rhino).

Rhino 4 i 5 - manipulator Gumball

Gumball umożliwia transformacje obiektu przez klikanie w rzutni bez uruchamiania poleceń (bardziej wyrafinowanych niż zwykłe przeciąganie) - przesuwanie w różnych osiach o konkretną wartość, obracania na różnych płaszczyznach, skalowanie w różnych osiach. Gumball jest wbudowany w Rhino 5, ale można go również pobrać z Rhino Labs, jako dodatek do Rhino 4 - oto link.

2011-07-26

Oferta pracy w Rhino / Automotive

Informacje na naszej stronie www.literka.com.pl/oferta-pracy-w-rhino-automotive/.

2011-07-04

Zmiana wyświetlania siatki mesh w Rhino

Jak w widoku półprzezroczystym (ghosted) wyłączyć wyświetlanie drutów siatki:

2011-07-03

Instalacja V-Raya 1.0 w Windows 7

Jeśli V-Ray jest już zainstalowany w Windows 7 i nie działa poprawnie, należy program odinstalować i zainstalować ponownie zgodnie z instrukcjami poniżej. Jeśli V-Ray jeszcze nie jest zainstalowany, można rozpocząć od punktu 4 poniżej. Przed deinstalacją można wykonać kopię zapasową materiałów, które domyślnie znajdują się w folderze C:\ProgramData\ASGvis\Materials.

1. Proszę odinstalować V-Raya. używając funkcji Windows z panelu sterowania.

2. Proszę skasować folder C:\ProgramData\ASGVIS

3. Proszę poszukać folderu "asgvis" w lokalizacji C:\Users\"nazwa-użytkownika"\AppData\Local\VirtualStore
Jeśli jest - proszę go skasować.

4. Proszę się upewnić, że instalowana jest najnowsza wersja V-Ray.
Można ją pobrać pod adresem:
http://www.chaosgroup.com/en/2/downloads.html

5. Przy instalacji proszę kliknąć prawym przyciskiem w plik instalacyjny i wybrać "uruchom jako administrator" (nawet jeśli jest to konto administratora).

6. Dalej proszę instalować, aktywować i uruchomić w Rhino lub SketchUpie standardowo.

7. Proszę zrestartować komputer.

8.Ponownie proszę sprawdzić w folderze:
C:\Users\"nazwa-użytkownika"\AppData\Local\VirtualStore
czy istnieje folder "asgvis". Jeśli jest, proszę połączyć jego
zawartość z folderem C:\ProgramData\ASGVIS
Proszę zwrócić uwagę na podfoldery. Pliki z katalogu "VirtualStore"
powinny trafić do odpowiednich podkatalogów w "Program data".

2011-06-13

2011-04-05

Warsztaty z Grasshoppera na Politechnice Śląskiej


W dniach 7-10 kwietnia 2011 prowadzimy warsztaty z Grasshoppera na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Informacje dla uczestników: www.literka.com.pl/grasshopper-politechnika-slaska/

2011-02-05

madCAM - obróbka w 4 osiach z obrotem (popr.)

Poprawiony krótki tutorial dot. indeksowanej obróbki w 4 osiach w madCAMie.
Przypominamy, że w naszej ofercie jest też madCAM w polskiej wersji językowej:
www.literka.com.pl/madcam.php

madCAM-4osie-obrot-index-Literka from Literka on Vimeo.