2010-02-14

Rzutnia Rhino na całym ekranie

Polecenie Fullscreen (PełnyEkran) powiększa obszar rzutni do całego ekranu. Jeśli polecenie poprzedzimy myślnikiem (-Fullscren, -PełnyEkran) mamy możliwość dostosowania ustawień pełnego ekranu, np. (ShowLayer=No ShowCommand=Yes ShowStatus=No ShowProperties=No ShowMenu=No ShowTitle=No ShowFloating=No).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz