2010-02-18

Bezpłatne prezentacje Rhino on-line

Osobom, które nie mogą uczestniczyć w prezentacji Rhino w naszej pracowni w Warszawie, proponujemy bezpłatną prezentację on-line przez Skype ze współdzieleniem ekranu (screen sharing). Prosimy o zgłoszenia e-mailem pod adresem blog@literka.com.pl, z zaznaczeniem, czy chodzi o Rhino dla Mac OS (interfejs angielski), czy dla Windows (interfejs polski lub angielski) oraz zaproponowaniem terminu prezentacji.

2010-02-17

2010-02-14

Rzutnia Rhino na całym ekranie

Polecenie Fullscreen (PełnyEkran) powiększa obszar rzutni do całego ekranu. Jeśli polecenie poprzedzimy myślnikiem (-Fullscren, -PełnyEkran) mamy możliwość dostosowania ustawień pełnego ekranu, np. (ShowLayer=No ShowCommand=Yes ShowStatus=No ShowProperties=No ShowMenu=No ShowTitle=No ShowFloating=No).

2010-02-08

Prezentacja Rhino w Warszawie: 20 lutego 2010

Zapraszamy na bezpłatną prezentację Rhino 4.0 w naszej pracowni w Warszawie, w sobotę, 20 lutego 2010, o godz. 10. Będzie można również obejrzeć pracę Rhino z naszymi ramionami pomiarowymi Baces3d oraz przykłady prototypów i makiet wykonanych na naszej drukarce 3d. Prosimy o zapisy przez e-mail. Liczba miejsc ograniczona.