2009-07-04

BoxEdit - proste edytowanie przez parametry

BoxEdit to bezpłatny dodatek do Rhino 4.0 z Rhino Labs. Pozwala na proste edytowanie obiektów przez zmianę parametrów ich bounding box (obwiedni prostokątnej). Możemy w ten sposób szybko zmienić numerycznie rozmiar i położenie obiektów, a także zeskalować je lub obrócić. Plug-in można pobrać tu. Najlepiej plik RHP zapisać w folderze C:\Programs Files\Rhinoceros 4.0\Plug-ins, a w Rhino skorzystać z tej instrukcji. Po zainstalowaniu plug-ina, nowe funkcje uruchamia się poleceniem "BoxEdit".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz