2009-06-06

SaveSmall (ZapiszZmiejszony) - naprawdę warto

SaveSmall
Polecenie SaveSmall (ZapiszZmiejszony) może kilkukrotnie zmniejszyć objętość pliku (rozmiar na dysku). Powoduje ono, że z pliku Rhino zostają usunięte informacje dotyczące siatek mesh (renderingu i analizy), bez utraty geometrii i innych danych. Siatki mesh odtwarzają się automatycznie dopiero, gdy włączymy rendering lub widok shaded (pocieniowany).ZapiszZmiejszony Jest to szczególnie przydatne, jeśli musimy przesłać plik Rhino przez e-mail. Ostatnio otrzymaliśmy model, którego objętość zmniejszyła się po wykonaniu SaveSmall z 348 MB do 82 MB (to aż 76%).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz