2009-06-04

Przywracanie CPlane (PłaszczKonstr) i viewports (rzutni) w Rhino 4.0

Set Cplane: Origin
1. Jeśli CPlane (PłaszczKonstr) został w jednej lub kilku rzutniach zmieniony, można przywrócić pierwotny, domyślny CPlane przez kliknięcie ikonki "Set CPlane: Origin", następnie wybranie opcji World i zaznaczenie, o który CPlane chodzi (w perpektywie będzie to Top).
2. Aby wszystkie CPlanes pozostawały zawsze w stałej relacji (czyli zmiana w jednej rzutni pociąga zmiany w pozostałych), w Rhino Options (Opcje Rhino) - Modeling Aids (Pomoc w Modelowaniu), w Construction planes (Płaszczyzny konstrukcyjne) możemy zaznaczyć Universal construction planes (Uniwersalne płaszczyzny konstrukcyjne).
4 Viewports3. Aby szybko wrócić do widoku 4 rzutni z domyślymi CPlanes, możemy skorzystać z ikonki 4 Viewports (4 Rzutnie), prawy przycisk myszy: 4 Default Viewport (4 Domyślne Rzutnie).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz