2009-06-13

Kierunek powierzchni NURBS w Rhino

Rhino - kierunek powierzchni
Aby sprawnie modelować w Rhino, dobrze jest zwrócić uwagę na zagadnienie surface direction, czyli kierunku powierzchni NURBS. Możemy go badać (i ewentualnie zmieniać) przy pomocy polecenia _Dir (Kier). O ile zamknięte powierzchni i polipowierzchnie zawsze muszą być skierowane na zewnątrz (czyli białe strzałki - linie normalne - wskazują poza bryłę), o tyle w przypadku otwartych obiektów da się go zmienić, a czasem układa się inaczej, niż się spodziewamy. Kierunek jest istotny dla rezultatu bardzo wielu poleceń, ale chyba najczęściej różne skutki możemy zaobserwować przy poleceniach, które działają na objętości, jak np. _BooleanDifference (BooleaRóżnica). W Rhino Options (Opcje Rhino) - Appearance (Wygląd) - Advanced Settings (Zaawansowane Ustawienia) - Shaded (Pocieniowany) - Backface settings (Ustawienia tylnej ściany), możemy zdefiniować np. stały kolor ścianek wewnętrznych powierzchni w widoku shaded (pocieniowanym).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz