2009-06-30

T-Splines 2.0 dla Rhino

T-Splines
T-Splines to rewelacyjny dodatek do Rhino, który wprowadza metody modelowania niedotępne w NURBS, aczkolwiek kompatybilne z tą geometrią. To modelowanie tzw. powierzchni organicznych, które nie musza mieć prostokątnej struktury, zachowują gładkość i nie mają luk. Świetne uzupełnienie funkcj Rhino. Więcej na na naszej stronie.

2009-06-16

Savanna 3d - kolekcja modeli 3d dla Rhino

Rhino - kierunek powierzchni
Ukazała się wreszcie kolekcja modeli 3DM (formatu Rhino) - Savanna3d. To ponad 1000 gotowych modeli, które możemy wykorzystać jako uzupełnienie wizualizacji. Szczegóły na naszej stronie.

Prezentacja Rhino w Warszawie: 27 czerwca 2009

Zapraszamy na bezpłatną prezentację Rhino 4.0 w naszej pracowni w Warszawie, w sobotę, 27 czerwca 2009, o godz. 10. Prosimy o zapisy przez e-mail. Liczba miejsc ograniczona.

2009-06-13

Kierunek powierzchni NURBS w Rhino

Rhino - kierunek powierzchni
Aby sprawnie modelować w Rhino, dobrze jest zwrócić uwagę na zagadnienie surface direction, czyli kierunku powierzchni NURBS. Możemy go badać (i ewentualnie zmieniać) przy pomocy polecenia _Dir (Kier). O ile zamknięte powierzchni i polipowierzchnie zawsze muszą być skierowane na zewnątrz (czyli białe strzałki - linie normalne - wskazują poza bryłę), o tyle w przypadku otwartych obiektów da się go zmienić, a czasem układa się inaczej, niż się spodziewamy. Kierunek jest istotny dla rezultatu bardzo wielu poleceń, ale chyba najczęściej różne skutki możemy zaobserwować przy poleceniach, które działają na objętości, jak np. _BooleanDifference (BooleaRóżnica). W Rhino Options (Opcje Rhino) - Appearance (Wygląd) - Advanced Settings (Zaawansowane Ustawienia) - Shaded (Pocieniowany) - Backface settings (Ustawienia tylnej ściany), możemy zdefiniować np. stały kolor ścianek wewnętrznych powierzchni w widoku shaded (pocieniowanym).

2009-06-06

SaveSmall (ZapiszZmiejszony) - naprawdę warto

SaveSmall
Polecenie SaveSmall (ZapiszZmiejszony) może kilkukrotnie zmniejszyć objętość pliku (rozmiar na dysku). Powoduje ono, że z pliku Rhino zostają usunięte informacje dotyczące siatek mesh (renderingu i analizy), bez utraty geometrii i innych danych. Siatki mesh odtwarzają się automatycznie dopiero, gdy włączymy rendering lub widok shaded (pocieniowany).ZapiszZmiejszony Jest to szczególnie przydatne, jeśli musimy przesłać plik Rhino przez e-mail. Ostatnio otrzymaliśmy model, którego objętość zmniejszyła się po wykonaniu SaveSmall z 348 MB do 82 MB (to aż 76%).

2009-06-04

Przywracanie CPlane (PłaszczKonstr) i viewports (rzutni) w Rhino 4.0

Set Cplane: Origin
1. Jeśli CPlane (PłaszczKonstr) został w jednej lub kilku rzutniach zmieniony, można przywrócić pierwotny, domyślny CPlane przez kliknięcie ikonki "Set CPlane: Origin", następnie wybranie opcji World i zaznaczenie, o który CPlane chodzi (w perpektywie będzie to Top).
2. Aby wszystkie CPlanes pozostawały zawsze w stałej relacji (czyli zmiana w jednej rzutni pociąga zmiany w pozostałych), w Rhino Options (Opcje Rhino) - Modeling Aids (Pomoc w Modelowaniu), w Construction planes (Płaszczyzny konstrukcyjne) możemy zaznaczyć Universal construction planes (Uniwersalne płaszczyzny konstrukcyjne).
4 Viewports3. Aby szybko wrócić do widoku 4 rzutni z domyślymi CPlanes, możemy skorzystać z ikonki 4 Viewports (4 Rzutnie), prawy przycisk myszy: 4 Default Viewport (4 Domyślne Rzutnie).