2009-05-07

Mniej klikania - aliasy i skróty klawiaturowe

Macro
Dane polecenie ze szczególnymi ustawieniami lub kombinację poleceń (tzw. makro) możemy zapisać jako alias (tworząc w ten sposób nowe polecenie) lub skrót klawiaturowy (uruchamiane kombinacją klawiszy, bez zatwierdzania, jak w przypadku polecenia). Może to ułatwić pracę zmniejszając liczbę kliknięć, zwłaszcza w przypadku często powtarzanych operacji. Przykładem jest odbicie lustrzane obiektu względem osi X lub Y.
Makro dla osi X (płaszczyzny konstrukcyjnej, CPlane) może wyglądać tak: "!_Mirror _pause 0 1,0" (dla Y na końcu musiałoby być np. 0,1). Taką frazę możemy wstawić w opcjach Rhino do "aliasów" (np. jako alias "x", jak na obrazku powyżej) lub "klawiatury".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz