2009-05-26

Rhino Lab Tools - Match properties itp.

Rhino Lab Tools - MatchProperties
Rhino Lab Tools to darmowy pakiet dodatkowych poleceń do Rhino 4.0, z których większość znajdzie się w Rhino 5.0 (pewnie za około rok...). Wśród nowych funkcji znajduje się m.in. MatchProperties, które pozwala dopasować właściwości jednego obiektu do innego (np. kolor wyświetlania i materiał) oraz SplitCrv, które dzieli krzywą na określone fragmenty (zamiast tylko stawiać punkty na krzywej - jak działa polecenie Divide). Wykaz wszystkich funkcji i instrukcja instalacji na stronie Rhino Labs (dodatek najprościej można zainstalować przez pobranie pliku RHP i przeciągnięcie jego ikonki do otwartej sesji Rhino).

2009-05-24

Osnap (UchwytOb) - zaawansowane funkcje

Zaawansowane Osnaps
Pasek Osnap, czyli Uchwytów Obiektów, posiada kilka ukrytych funkcji:
1. Kliknięcie prawym przyciskiem myszki w jeden z przycisków, powoduje jego zaznaczenie z równoczesnym odznaczeniem wszystkich innych uchwytów (zmniejsza to często wielokrotnie liczbę koniecznych kliknięć).
2. Podczas umieszczania punktów (również kontrolnych), kliknięcie jednego z przycisków z wciśniętym klawiszem SHIFT powoduje uruchomienie tego uchwytu w trybie jednorazowym.
3. Podczas umieszczania punktów, najechanie kursorem na pasek uchwytów i wciśnięcie klawisza CTRL daje możliwość wyboru dodatkowych, zaawansowanych uchwytów obiektów, np. along line (wzdłuż linii) lub tangent from (stycznie od).

2009-05-17

Prezentacja Rhino w Warszawie: 30 maja 2009

Zapraszamy na bezpłatną prezentację Rhino 4.0 w naszej pracowni w Warszawie, w sobotę, 30 maja 2009, o godz. 10. Prosimy o zapisy przez e-mail. Liczba miejsc ograniczona.

2009-05-11

Brakująca ikonka - Delete (Skasuj)

Rhino - ikonka Delete
W Rhino myszka przyjmuje bardzo wiele funkcji (łącznie z zastąpieniem klawisza Enter przez prawy przycisk), tak, abyśmy mogli jak najrzadziej siegać do klawiatury. Jednak dla najsprawniejszego korzystania z myszki brakuje w zestawie standardowych pasków narzędzi ikonki do kasowania obiektów (delete). Dlatego musimy zrobić ją sami. Wciskając klawisze Shift i Ctrl po najechaniu na jakąś ikonkę, może ją skopiować, a następnie zmienić jej bitmapę oraz przypisane polecenie lub makro. Aktualizacja: film na YouTube.

2009-05-10

Dobieranie pasujących kolorów - GenoPal

GenoPal umożliwia dobieranie kolorów w sposób naturalny przyjaznych dla oka. Przydaje się to w każdym designie, również w Rhino przy wybieraniu odpowiednich kolorów dla wizualizacji. GenoPal obsługuje wszystkie "formaty" barw: RGB, CMYK, HSB oraz HEX. Bezpłatna wersja on-line: genopal.com/online.

2009-05-07

Mniej klikania - aliasy i skróty klawiaturowe

Macro
Dane polecenie ze szczególnymi ustawieniami lub kombinację poleceń (tzw. makro) możemy zapisać jako alias (tworząc w ten sposób nowe polecenie) lub skrót klawiaturowy (uruchamiane kombinacją klawiszy, bez zatwierdzania, jak w przypadku polecenia). Może to ułatwić pracę zmniejszając liczbę kliknięć, zwłaszcza w przypadku często powtarzanych operacji. Przykładem jest odbicie lustrzane obiektu względem osi X lub Y.
Makro dla osi X (płaszczyzny konstrukcyjnej, CPlane) może wyglądać tak: "!_Mirror _pause 0 1,0" (dla Y na końcu musiałoby być np. 0,1). Taką frazę możemy wstawić w opcjach Rhino do "aliasów" (np. jako alias "x", jak na obrazku powyżej) lub "klawiatury".