2009-12-29

Wstawianie bloków (filmik)

Jeśli jakiś model Rhino zamierzamy wykorzystać w innych plikach lub potrzebujemy go powielić, a waży on dosyć dużo, warto skorzystać z bloków. Bloki pozwalają m.in. ograniczyć rozmiar pliku i ułatwiają korzystanie z bibliotek - naszych własnych lub np. Savanna3d. Poniższy filmik prezentuje jedną z metod wstawiania bloków.

2009-12-28

Filmik - jak zrobić ikonkę z zapisem przyrostowym i zmniejszonym

IncrementalSave (Zapis przyrostowy) automatycznie wstawia kolejny numer do nazwy pliku, dzięki czemu nie musimy korzystać z funkcji "Zapisz jako". W tym poście piszemy dlaczego warto używać zapisu zmniejszonego.Na marginesie: W filmiku o ikonce "Delete" jest już lepszy dźwięk.

2009-12-19

Pasek narzędzi do Rhino (Literka1) - aktualizacja

Pasek narzędziPrzygotowaliśmy pierwszą grupę ikonek z poleceniami Rhino, które mogą być bardzo przydatne, a niektóre z nich są ukryte głęboko, albo w ogóle ich nie w standardowych zestawach ikonek. W tej grupie jest sporo poleceń do analizy i edycji powierzchni, siatek mesh, plików STL. Do pobrania: wersja angielska, wersja polska (na razie tylko z angielskimi nazwami - wkrótce również wersja polska) (jeśli plik się otwiera w oknie przeglądarki, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Zapisz element docelowy jako...").
Jak zainstalować:
Najlepiej wrzucić plik TB do folderu C:\Program Files\Rhinoceros 4.0\Plug-ins
Potem w Rhino z menu na górze - Tools (Narzędzia) - Toolbar Layout (Układ Pasków Narzędzi) - File (Plik) - New (Nowy) - wskazujemy plik literka.tb (lub literkaPL.tb) i zamykamy okienko.
Aby pasek wyskakiwał po naciśnięciu środkowego przycisku (lub rolki) myszy, otwieramy Opcje Rhino i w zakładce Mouse (Myszka) w polu Middle Mouse Button (Środkowy przycisk myszy) zaznaczamy Popup this Toolbar (Rozwijaj ten pasek narzędzi) i możemy wybrać literka.Literka1 (lub literkaPL.Literka1).

2009-10-25

BooleanSplit - szybki podział bryły na 2 części

BooleanSplit (BooleaPodział) to polecenie Rhino, które dzieli bryłę na parę części przy pomocy powierzchni lub polipowierzchni, która przecina tę bryłę. W rezultacie otrzymujemy parę brył (zamkniętych polipowierzchni), a nie tylko otwarte polipowierzchnie, które powstałyby przez wykonanie zwykłego podziału (ang. Split).

Jeśli bryłę chcemy podzieli w linii prostej, czyli jakąś płaszczyzną, przyda się do tego polecenie CutPlane (PłaszczyznaCięcia).

BooleanSplitNa obrazku widać CutPlane i wykonane nią BooleanSplit (powstały dwie bryły, ze ściankami w linii podziału).

ClippingPlane w Rhino

ClippingPlanePolecenie ClippingPlane (WidokUcięty) pozwala obejrzeć model tak, jakby był w jakimś miejscu przecięty - ale bez konieczności odcinania części obiektu. Po prostu część modelu staje się niewidoczna. ClippingPlane działa w rzutni, w którym zostało ustawione. W jednej rzutni można ustawić parę ClippingPlanes i wygodnie je przesuwać, aby skupić się tylko na części modelu, np. jednej kondygnacji lub elewacji budynku. Jeśli chodziłoby nam wyłącznie o uzyskanie przekroju obiektu, służy do tego polecenie Section (Przekrój).

2009-10-04

Prezentacja Rhino w Warszawie: 10 października 2009

Zapraszamy na bezpłatną prezentację Rhino 4.0 w naszej pracowni w Warszawie, w sobotę, 10 października 2009, o godz. 10. Prosimy o zapisy przez e-mail. Liczba miejsc ograniczona.

2009-10-01

Zgłaszanie problemów i pytań dot. Rhino

Dobre sformułowanie problemu z programem pozwala na skuteczniejsze i szybsze jego rozwiązanie. W praktyce wiele pytań dotyczących Rhino, które otrzymujemy, wymaga dodatkowych wyjaśnień od osoby zgłaszającej problem. Dlatego prosimy naszych Klientów o korzystanie ze wskazówek podanych w ramce: www.literka.com.pl/obsluga-klienta.php#problemy.

2009-09-05

Grasshopper - graficzne programowanie w Rhino

Grasshopper to bezpłatny dodatek do Rhino, który umożliwia graficzne programowanie przez algorytmy wewnątrz Rhino, bez konieczności znajomości języków programowania, jak np. RhinoScript. Daje to m.in. możliwości parametrycznego modelowania. Grasshopper jest szczególnie popularny wśród architektów, ale nie tylko. Na naszej stronie www.literka.com.pl/grasshopper/ można znaleźć informacje o programie i szkoleniach z Grasshoppera, a główna strona projektu to www.grasshopper3d.com.
Grasshopper

2009-09-04

Cursor tooltips - podpowiedzi przy kursorze myszki w Rhino

Cursor ToolTipsCursor tooltips w widoczny sposób, bo tuż przy położeniu kursora, mogą pokazywać takie informacje, jak współrzędne wybieranego punktu, długość odcinka, albo treść wyświetlana aktualnie na pasku poleceń. Cursor tooltips (Podpowiedzi kursora) można włączyć w Rhino Options (Opcje) - Modeling Aids (Pomoce w modelowaniu).

Prezentacja Rhino w Warszawie: 12 września 2009

Zapraszamy na bezpłatną prezentację Rhino 4.0 w naszej pracowni w Warszawie, w sobotę, 12 września 2009, o godz. 9. Prosimy o zapisy przez e-mail. Liczba miejsc ograniczona.

2009-07-31

Prezentacja Rhino w Warszawie: 8 sierpnia 2009

Zapraszamy na bezpłatną prezentację Rhino 4.0 w naszej pracowni w Warszawie, w sobotę, 8 sierpnia 2009, o godz. 10. Prosimy o zapisy przez e-mail. Liczba miejsc ograniczona.

2009-07-09

Filmik - Okrąg, Skręć & Płyń

Prezentacja deformacji okręgu w paru ruchach (Extrude, Twist & Flow). Aby uzyskać większy ekran, proszę kliknąć dwukrotnie w podgląd poniżej.

2009-07-08

Filmik - jak zrobić ikonkę "Skasuj"

Uzupełnienie posta o brakującej ikonce.
Aktualizacja 28/12/2009 - filmik z lepszym dźwiękiem.

2009-07-04

BoxEdit - proste edytowanie przez parametry

BoxEdit to bezpłatny dodatek do Rhino 4.0 z Rhino Labs. Pozwala na proste edytowanie obiektów przez zmianę parametrów ich bounding box (obwiedni prostokątnej). Możemy w ten sposób szybko zmienić numerycznie rozmiar i położenie obiektów, a także zeskalować je lub obrócić. Plug-in można pobrać tu. Najlepiej plik RHP zapisać w folderze C:\Programs Files\Rhinoceros 4.0\Plug-ins, a w Rhino skorzystać z tej instrukcji. Po zainstalowaniu plug-ina, nowe funkcje uruchamia się poleceniem "BoxEdit".

2009-06-30

T-Splines 2.0 dla Rhino

T-Splines
T-Splines to rewelacyjny dodatek do Rhino, który wprowadza metody modelowania niedotępne w NURBS, aczkolwiek kompatybilne z tą geometrią. To modelowanie tzw. powierzchni organicznych, które nie musza mieć prostokątnej struktury, zachowują gładkość i nie mają luk. Świetne uzupełnienie funkcj Rhino. Więcej na na naszej stronie.

2009-06-16

Savanna 3d - kolekcja modeli 3d dla Rhino

Rhino - kierunek powierzchni
Ukazała się wreszcie kolekcja modeli 3DM (formatu Rhino) - Savanna3d. To ponad 1000 gotowych modeli, które możemy wykorzystać jako uzupełnienie wizualizacji. Szczegóły na naszej stronie.

Prezentacja Rhino w Warszawie: 27 czerwca 2009

Zapraszamy na bezpłatną prezentację Rhino 4.0 w naszej pracowni w Warszawie, w sobotę, 27 czerwca 2009, o godz. 10. Prosimy o zapisy przez e-mail. Liczba miejsc ograniczona.

2009-06-13

Kierunek powierzchni NURBS w Rhino

Rhino - kierunek powierzchni
Aby sprawnie modelować w Rhino, dobrze jest zwrócić uwagę na zagadnienie surface direction, czyli kierunku powierzchni NURBS. Możemy go badać (i ewentualnie zmieniać) przy pomocy polecenia _Dir (Kier). O ile zamknięte powierzchni i polipowierzchnie zawsze muszą być skierowane na zewnątrz (czyli białe strzałki - linie normalne - wskazują poza bryłę), o tyle w przypadku otwartych obiektów da się go zmienić, a czasem układa się inaczej, niż się spodziewamy. Kierunek jest istotny dla rezultatu bardzo wielu poleceń, ale chyba najczęściej różne skutki możemy zaobserwować przy poleceniach, które działają na objętości, jak np. _BooleanDifference (BooleaRóżnica). W Rhino Options (Opcje Rhino) - Appearance (Wygląd) - Advanced Settings (Zaawansowane Ustawienia) - Shaded (Pocieniowany) - Backface settings (Ustawienia tylnej ściany), możemy zdefiniować np. stały kolor ścianek wewnętrznych powierzchni w widoku shaded (pocieniowanym).

2009-06-06

SaveSmall (ZapiszZmiejszony) - naprawdę warto

SaveSmall
Polecenie SaveSmall (ZapiszZmiejszony) może kilkukrotnie zmniejszyć objętość pliku (rozmiar na dysku). Powoduje ono, że z pliku Rhino zostają usunięte informacje dotyczące siatek mesh (renderingu i analizy), bez utraty geometrii i innych danych. Siatki mesh odtwarzają się automatycznie dopiero, gdy włączymy rendering lub widok shaded (pocieniowany).ZapiszZmiejszony Jest to szczególnie przydatne, jeśli musimy przesłać plik Rhino przez e-mail. Ostatnio otrzymaliśmy model, którego objętość zmniejszyła się po wykonaniu SaveSmall z 348 MB do 82 MB (to aż 76%).

2009-06-04

Przywracanie CPlane (PłaszczKonstr) i viewports (rzutni) w Rhino 4.0

Set Cplane: Origin
1. Jeśli CPlane (PłaszczKonstr) został w jednej lub kilku rzutniach zmieniony, można przywrócić pierwotny, domyślny CPlane przez kliknięcie ikonki "Set CPlane: Origin", następnie wybranie opcji World i zaznaczenie, o który CPlane chodzi (w perpektywie będzie to Top).
2. Aby wszystkie CPlanes pozostawały zawsze w stałej relacji (czyli zmiana w jednej rzutni pociąga zmiany w pozostałych), w Rhino Options (Opcje Rhino) - Modeling Aids (Pomoc w Modelowaniu), w Construction planes (Płaszczyzny konstrukcyjne) możemy zaznaczyć Universal construction planes (Uniwersalne płaszczyzny konstrukcyjne).
4 Viewports3. Aby szybko wrócić do widoku 4 rzutni z domyślymi CPlanes, możemy skorzystać z ikonki 4 Viewports (4 Rzutnie), prawy przycisk myszy: 4 Default Viewport (4 Domyślne Rzutnie).

2009-05-26

Rhino Lab Tools - Match properties itp.

Rhino Lab Tools - MatchProperties
Rhino Lab Tools to darmowy pakiet dodatkowych poleceń do Rhino 4.0, z których większość znajdzie się w Rhino 5.0 (pewnie za około rok...). Wśród nowych funkcji znajduje się m.in. MatchProperties, które pozwala dopasować właściwości jednego obiektu do innego (np. kolor wyświetlania i materiał) oraz SplitCrv, które dzieli krzywą na określone fragmenty (zamiast tylko stawiać punkty na krzywej - jak działa polecenie Divide). Wykaz wszystkich funkcji i instrukcja instalacji na stronie Rhino Labs (dodatek najprościej można zainstalować przez pobranie pliku RHP i przeciągnięcie jego ikonki do otwartej sesji Rhino).

2009-05-24

Osnap (UchwytOb) - zaawansowane funkcje

Zaawansowane Osnaps
Pasek Osnap, czyli Uchwytów Obiektów, posiada kilka ukrytych funkcji:
1. Kliknięcie prawym przyciskiem myszki w jeden z przycisków, powoduje jego zaznaczenie z równoczesnym odznaczeniem wszystkich innych uchwytów (zmniejsza to często wielokrotnie liczbę koniecznych kliknięć).
2. Podczas umieszczania punktów (również kontrolnych), kliknięcie jednego z przycisków z wciśniętym klawiszem SHIFT powoduje uruchomienie tego uchwytu w trybie jednorazowym.
3. Podczas umieszczania punktów, najechanie kursorem na pasek uchwytów i wciśnięcie klawisza CTRL daje możliwość wyboru dodatkowych, zaawansowanych uchwytów obiektów, np. along line (wzdłuż linii) lub tangent from (stycznie od).

2009-05-17

Prezentacja Rhino w Warszawie: 30 maja 2009

Zapraszamy na bezpłatną prezentację Rhino 4.0 w naszej pracowni w Warszawie, w sobotę, 30 maja 2009, o godz. 10. Prosimy o zapisy przez e-mail. Liczba miejsc ograniczona.

2009-05-11

Brakująca ikonka - Delete (Skasuj)

Rhino - ikonka Delete
W Rhino myszka przyjmuje bardzo wiele funkcji (łącznie z zastąpieniem klawisza Enter przez prawy przycisk), tak, abyśmy mogli jak najrzadziej siegać do klawiatury. Jednak dla najsprawniejszego korzystania z myszki brakuje w zestawie standardowych pasków narzędzi ikonki do kasowania obiektów (delete). Dlatego musimy zrobić ją sami. Wciskając klawisze Shift i Ctrl po najechaniu na jakąś ikonkę, może ją skopiować, a następnie zmienić jej bitmapę oraz przypisane polecenie lub makro. Aktualizacja: film na YouTube.

2009-05-10

Dobieranie pasujących kolorów - GenoPal

GenoPal umożliwia dobieranie kolorów w sposób naturalny przyjaznych dla oka. Przydaje się to w każdym designie, również w Rhino przy wybieraniu odpowiednich kolorów dla wizualizacji. GenoPal obsługuje wszystkie "formaty" barw: RGB, CMYK, HSB oraz HEX. Bezpłatna wersja on-line: genopal.com/online.

2009-05-07

Mniej klikania - aliasy i skróty klawiaturowe

Macro
Dane polecenie ze szczególnymi ustawieniami lub kombinację poleceń (tzw. makro) możemy zapisać jako alias (tworząc w ten sposób nowe polecenie) lub skrót klawiaturowy (uruchamiane kombinacją klawiszy, bez zatwierdzania, jak w przypadku polecenia). Może to ułatwić pracę zmniejszając liczbę kliknięć, zwłaszcza w przypadku często powtarzanych operacji. Przykładem jest odbicie lustrzane obiektu względem osi X lub Y.
Makro dla osi X (płaszczyzny konstrukcyjnej, CPlane) może wyglądać tak: "!_Mirror _pause 0 1,0" (dla Y na końcu musiałoby być np. 0,1). Taką frazę możemy wstawić w opcjach Rhino do "aliasów" (np. jako alias "x", jak na obrazku powyżej) lub "klawiatury".

2009-04-22

Rhino 5.0 na horyzoncie

To dopiero początki, ale rozpoczęła się otwarta faza pracy nad Rhino 5 i można już pobierać pierwsze wersje testowe. Szczegóły na stronie producenta: download.rhino3d.com/rhino/5.0/wip

2009-04-05

Prezentacja Rhino w Warszawie: 25 kwietnia 2009

Zapraszamy na bezpłatną prezentację Rhino 4.0 w naszej pracowni w Warszawie, w sobotę, 25 kwietnia 2009, o godz. 9. Prosimy o zapisy przez e-mail. Liczba miejsc ograniczona.

2009-03-09

Slab - szybkie budowanie ścianek

_Slab
Przy pomocy polecenie Slab (pol. Sztabka) możemy w Rhino z pojedynczej krzywej lub polilinii (również zaimportowanej z AutoCADa) szybko zbudować ściankę o podanej grubości i wysokości. Polecenie to łączy w sobie Offset krzywej i Extrude do bryły.

2009-03-04

RhinoScript - zmiana wysokości punktu

Rhino plug-in
Udostępniamy kolejny plug-in do Rhino 4.0 (RhinoScript), który umożliwa szybką zmianę wysokości punktu przez podanie nowej współrzędnej Z, bez konieczoności uruchamiana polecenia Move. Kliknij, aby pobrać. Może być konieczne bezpłatne uaktualnienie Rhino 4.0 do najnowszego Service Release. Plug-in najłatwiej załadować przeciągając jego ikonkę do otwartego programu. Po przeciągnięciu powinno być dostępne nowe polecenie - _MovePtZ.

2009-03-02

Rhino po polsku i po angielsku w jednym

W polskim systemie operacyjnym Rhino zainstaluje się, przy domyślnych ustawieniach instalacji, tylko w polskiej wersji językowej. Aby zainstalować Rhino również w wersji angielskiej, w trakcie instalacji należy wybrać opcję „niestandardowa" i zaznaczyć obsługę w języku angielskim. Wersje językowe można zmieniać w czasie pracy z programem (Rhino options - appearance / opcje Rhino - wygląd).

2009-02-15

Prezentacja Rhino w Warszawie: 14 marca 2009

Zapraszamy na bezpłatną prezentację Rhino 4.0 w naszej pracowni w Warszawie, w sobotę, 14 marca 2009, o godz. 10. Prosimy o zapisy przez e-mail. Liczba miejsc ograniczona.

2009-02-14

Rhinoscript - linia normalna do powierzchni

Rhino plug-in
Udostępniamy mały plug-in do Rhino 4.0 (RhinoScript), który wprowadza polecenie _SrfNormal, które tworzy linię o podanej długości, normalną do powierzchni we wskazanym punkcie. Kliknij, aby pobrać. Może być konieczne bezpłatne uaktualnienie Rhino 4.0 do najnowszego Service Release. Plug-in najłatwiej załadować przeciągając jego ikonkę do otwartego programu. Po przeciągnięciu powinno być dostępne nowe polecenie - _SrfNormal.

2009-01-31

RhinoScript - piszemy skrypty w Rhino

RhinoScript to język programowania oparty na VBScript. Pozwala niesamowicie rozwinąć funkcjonalność Rhino. W Rhino 4 skrypty możemy pisać w edytorze Monkey, działającym wewnątrz Rhino. Na naszym blogu będą pojawiać się przykłady skryptów naszego autorstwa do pobrania.

2009-01-28

Prezentacja Rhino w Warszawie: 14 lutego 2009

Zapraszamy na bezpłatną prezentację Rhino 4.0 w naszej pracowni w Warszawie, w sobotę, 14 lutego 2009, o godz. 10. Prosimy o zapisy przez e-mail. Liczba miejsc ograniczona.

2009-01-12

ArchCut - przekroje dla architekturyArchCut to bezpłatny dodatek do Rhino 4, który umożliwia zaawansowane i dynamiczne zarządzenie przekrojami obiektów. Więcej informacji i pobiernie na stronie McNeel Wiki.